Directed by Grzegorz Kuczeriszka, Waldemar Krzystek | Starring: Maja Ostaszewska, Paweł Małaszyński, Danuta Stenka, Jan Englert

Days of honor is a Polish World War II television drama series, broadcast on TVP2 since September 7, 2008.