Directed by Diao Yi'nan | Starring: Kwai Lun-Mei, Wang Xuebing, Liao Fan, Wang Jingchun

Two former cops start investigating the series of murders that tanked their careers when the killings begin again.