Directed by Diao Yi'nan | Starring: Gwei Lun-mei, Wang Xuebing, Liao Fan, Wang Jingchun

Two former cops start investigating the series of murders that tanked their careers when the killings begin again.