Lisa Valens

Publicity still of Lisa Valens

3668 * 2372 'R Xmas 2001

Publicity still of Lisa Valens & Meredith Ostrom

3425 * 2248 'R Xmas 2001

Publicity still of Drea de Matteo, Lillo Brancato & Lisa Valens

3425 * 2191 'R Xmas 2001

Publicity still of Lisa Valens, Meredith Ostrom & Drea de Matteo

2224 * 3425 'R Xmas 2001