Doug Sheehan

Promo shot of Olivia Newton-John, Juliet Sorcey & Doug Sheehan

1321 * 1920 A Mom for Christmas 1990

Promotional art with Olivia Newton-John, Juliet Sorci & Doug Sheehan

1000 * 1500 A Mom for Christmas 1990

Lobby card with Dudley Moore, Burke Byrnes & Doug Sheehan

1349 * 1061 10 1979