Zhang Ziyi

The database contains 444 images with Zhang Ziyi, divided over 22 titles.

Popular images

All movies

2014 The Crossing

3 / 10

2009 Jian guo da ye

7 / 7

2009 The Horsemen

11 / 13

2008 Mei Lanfang

27 / 27

2006 Ye yan

19 / 19

2005 Princess Racoon

5 / 5

2004 Jasmine Women

24 / 24

2004 2046

20 / 25

2004 Shi mian mai fu

76 / 123

2002 Ying xiong

27 / 83

2001 Musa

11 / 24

2001 Zu Warriors

3 / 10

2001 Rush Hour 2

14 / 26

2000 Wo hu cang long

67 / 82
Publicity still

1000 * 633 2046 2004

Publicity still

1971 * 1000 2046 2004

Publicity still

800 * 531 Jasmine Women 2004

Publicity still

800 * 532 Jasmine Women 2004

Publicity still

800 * 532 Musa 2001

Publicity still

700 * 463 Wo de fu qin mu qin 1999

Publicity still

1198 * 808 Wo de fu qin mu qin 1999

Publicity still

800 * 559 Wo de fu qin mu qin 1999

Publicity still

700 * 466 Wo de fu qin mu qin 1999

Publicity still

800 * 527 Wo hu cang long 2000

Publicity still

2000 * 1362 Ying xiong 2002

Publicity still

1476 * 1000 Ying xiong 2002

Publicity still

600 * 393 Purple Butterfly 2003

Publicity still

1500 * 984 Purple Butterfly 2003

Publicity still

1200 * 798 Purple Butterfly 2003

Publicity still

1199 * 808 Rush Hour 2 2001

Publicity still

1000 * 665 Shi mian mai fu 2004

Publicity still

1000 * 664 Shi mian mai fu 2004

Publicity still

1000 * 670 Shi mian mai fu 2004

Publicity still

3072 * 2048 The Horsemen 2009

Sitemap