Directed by Timur Bekmambetov, Aleksandr Voytinskiy | Starring: Vera Brezhneva, Ivan Urgant, Sergey Svetlakov, Ekaterina Vilkova

A collection of several interlinked stories that happen on the New Year's eve.