Directed by Allen Lan Hai Han | Starring: Sammo Hung, Fan Siu-Wong, Cheng Pei-Pei, Jade Leung

Horse thief Luk Ching-Yang and his wife Liu Lu-Yian. After Luk was betrayed by his brother Kiu Hung, Lu-Yian left him. They reunite 20 years later, along with Liu Lu-Yian's adopted daughter Liu Wan-Long and the young warrior Pak Suk-Fu, in order to seek revenge.