Zhang Ziyi

444 images, divided over 22 titles.

Images per movie

2014 The Crossing

- 3 / 10

2013 Yi dai zong shi

- 11 / 35

2011 Mo shu wai zhuan

- 1 / 1

2009 Jian guo da ye

- 7 / 7

2009 Fei chang wan mei

- 57 / 65

2009 The Horsemen

- 11 / 13

2008 Mei Lanfang

- 27 / 27

2006 Ye yan

- 19 / 19

2005 Memoirs of a Geisha

- 39 / 59

2005 Princess Racoon

- 5 / 5

2004 Jasmine Women

- 24 / 24

2004 2046

- 20 / 25

2004 Shi mian mai fu

- 76 / 123

2003 Purple Butterfly

- 8 / 8

2002 Ying xiong

- 27 / 83

2001 Musa

- 11 / 24

2001 Zu Warriors

- 3 / 10

2001 Rush Hour 2

- 14 / 25

2000 Wo hu cang long

- 67 / 82

1999 Wo de fu qin mu qin

- 12 / 12
Sitemap