Takeshi Kaneshiro

128 images, divided over 15 titles.

Images per movie

2011 Wu xia

- 6 / 23

2008 Chi bi

- 12 / 83

2007 Tau ming chong

- 11 / 28

2006 Seung sing

- 7 / 7

2005 Ru guo · Ai

- 8 / 8

2004 Shi mian mai fu

- 30 / 123

2002 Returner

- 18 / 21

2000 Fan yi cho

- 1 / 1

1995 Duo luo tian shi

- 2 / 2
Sitemap